ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

لـەم سـەفـەرەی

ئـەمجـارەمــا

جێـگــەیـەکــی چـۆڵــم لا بــوو

وورد وورد ھـاتـی

لام دانیـشـتــی

وەکــوو خـەوو خـەیــاڵ وا بــوو

 

ئـەتچـپانــە

گـوێـم و ئـەتــووت

ڕۆژێ زووتــر وەرەوە شــــار

چـاوەڕوانیـت

ئێشــێ سـەختـەو

نـەبـوونیـشــت ســەدان ئــازار

 

ئـەمـووت باشــە

تـۆ لـە لامـی

بـــۆ بـاســی چـاوەڕوانـیـتـــە

خـۆت واتـەنــی

پێــم ئـەووتــی

واز لـەم باســە بێنـە شێتـــە

 

کـەچــی دەنگـێــک

ھـاواری کــرد

وا ئـەگـەینـە شـوێنـی مـەبـەســت

ھـەڵـی سـانــم

لـە خـەیاڵـــێ

جـوان و دنیایــێ پـڕ لـە ھـەسـت

 

چ پـلانـــێ

دامـڕشـتبـوو

یـەک بــە یــەکـــی سـڕانـــەوە

تـەنھــا بیــرم

لـەلای تـۆ بـوو

چـرکــە سـاتـــی گــەڕانـــەوە

 

یـەحیا بــەرزنجــــی

٢٠١٩/٧/٢ سلـێمــانـــی