ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

ناشێ.. نا، لە كۆڵانەكانی تەنیاییدا

تا ئەبەد بێهودە ڕێ تەی بكەین..

زوو وەرە، زوو

شێتانە بەدیار ئۆركێسترای ئەزەلەوە

سەمایەكی كۆمیدی رێك بخەین..

زوو وەرە، زوو

لەبری هۆنینەوەی تراژیدیا

لەجیاتی نووسینەوەی پاییزەخەمێك

بەدەم خونچەیەكەوە پێبكەنین و

دڵی درەختێكی حەزین بدەینەوە..