ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

تۆش وەك و من سادە سادە بیر لەشتەكان بكەوە

پیاوێك ئێوارە لەگەڵ هاوڕێكانی تا مەست دەبێت دەخواتەوە

سپێدە

پێش خۆر هەڵاتن نوێژ دەكات و

هەم دیسان

چارەگێك عارەق دەخواتەوە

نیوەڕۆیان ناتوانێت بچێت بۆمزگەوت

نوێژەكان بەقەڵا دەگێڕێتەوە

سەمای ئێواران دەكات بەشیعرێكی جوان

ڕۆژ ئاوا بوون

دەچێتەوە بۆ فەنابوون

دەیەوێت

خۆی خالقی ڕەنگەكان بێت

دەخواتەوە

ئیدی

جەڵتەیەك

بەدەنگێكی نەرم

بەحەزێكی پڕ لەعیشق

دەرووی خێر لەڕوحی دەكاتەوە

ئیدی

بەو شێوەیە زیندەگی

گوێی پێ مەدە

بەمەستی بمرە

تا

سەرابی گوڵەكان

لە ئینجانەی سەماكاندا بچێنی ودوا خەمی خۆت لەشیعرێكدا بهۆنیەوە.