ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

ئـــــەزم زارۆکـــێ ســاڤـا

ئـــــەزم کوردێ ڕۆژئــاڤـا

وارێ مـەیـە کـوردسـتـان

جـهـێ مـەیـە نیـشـتـمـان

زۆر جوان و زۆر شیرینـە

پـــڕ دیـــرۆک و دێـریـنـە

خۆشەویستیی ئەم خاکـە

وا لــــە نێـــو دڵـــی پـاکـە

هـەمـوو پێـکـڕا دەبێـژیـن

مـافـە بـە ئــاشــتی بـژیـن

شیعر بۆ منداڵان

ڕۆستەم خامۆش

هەولێر ۲٠۱۹/۱٠/۱۱