ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

ئەمــــڕۆ هـەمــــــــوو رۆژئـــــــاوایـن

خوشـک و بـرا ، پشـت و پەنــــــــایـن 

یەک هەڵـوێســـــت و یەکـــــــــڕیـزیـن

کـۆڵـنـــــــــــادەیـن و نـابــــــــــــەزیـن 

ئەردۆگــــــــــــــــانی گـێــــــــــلەپـــیـاو

رەگـەزپـەرســـــــتی بــــــــــــــەدنــــاو 

دیـکـتــــــــاتـۆری ســـــــــــتـەمـکــــار

لەخـۆبــــــــــــــایـی و نـالـــــــــەبـــــار 

ئـەی خـوێــــــنـڕێــژی تـاوانـــــــنـبـار

بـوویـــــتە بـە گــــــــورگـی هــــــــــار

کـــورد بــووە بـە چـقـــــڵـی چــــــاوت

بـە رێـگــــــری نـیــــــــازی گــــــڵاوت 

گەمـــژە ، کــــورد هــەر دەمـــــێـنـێـت

مـــــافـی خــــــۆی هــەر دەســــێـنـێـت

هـــــاکـا تـەخـــــــــــتـت هـەڵـــــــدێـرن

بـۆ دۆزەخـــــــــــــــت بــــــــــــــنـێـرن 

نەرویـج: ١٢ی/ ئوکتۆبەر/ ٢٠١٩