ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

لەو شەپۆلانە هەزاران دڵی تێدایە

بەدەم بارانەوە

لەژوانەكان كەوتوون

هۆكاری بزربوونی خۆم

بەخەتای ئاسمانی نازانم ئەو لەگۆرانی شەوێكدا خۆی فڕێدایە ناو بیرچوونەوە

ئەو بەدوای جەنگی دەستگوشینی شەڕەكان كەوت

ئەو شەپۆلانە پڕە لەبۆنی كیژەكانی سەرێ كانی

پڕە لە گریانی منداڵانی كۆبانی

پڕە لە گریانی نیشتیمان

دەی ئەو شەپۆلانە منەتی سوتانی درەخت و

منەتی حەسانەوەی هەورو

منەتی بروسكەی ژانەكانی لەدڵدایە

ئەو شەپۆلانە دڵی ئێوەشی تێدایە

دایە

----

٢٩/١٠/٢٠١٩