ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟

ک، و، ر، د، س، ت، ا، ن

قوتابییەکـان:

کوردستان.. کوردسـتان

پـیـرۆزتـرین نیشـــتمان

بەهـەشــــتی زەمـیــــنە

لە دڵـمـــان شــــیـریـنـە 

مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟

ئا، زا، دی

قوتابییەکـان:

ئــــــازادی.. ئــــــازادی

مایەی خۆشی و شـادی

هــیوایـە و مـەبـەســتە

بـۆ ژیــــان پـێـویـســتە 

مامۆسـتا: چۆن دەیخوێننەوە؟

رز، گـا، ری

قوتابییەکـان:

رزگـــاری.. رزگـــــاری

لـە زوڵـــــم و زۆرداری

رزگــاری کوردســــتـان

لـە رەگـەزپـەرســــتـان

مامۆستا: چۆن دەیخوێننەوە؟

یـەک، گـر، تـن

قوتابییەکـان: 

یەکگــرتن.. یەکگــرتـن

یەکدەنگی و رێکـەوتـن

خەبــات و نەســرەوتـن

مایـەن بـۆ سەرکـەوتـن

رەزا شـوان

نەرویــج : ٢٠١٩