ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

لەدەوری

ئاگردانی سارد

نوێژی

خۆ گەرمکردنەوە ناکەم

لەمیحرابی

گەرم و گوڕانەبێت

زیکرو تەلیلە ناکەم

بۆ بەختە بارانی

تەنها ماچێک

خۆم دستخەڕۆ ناکەم

بەبێ چپەی ئارەزوو ورووژێن

وەک مردو لەسەر جێگا

خۆم درێژ ناکەم

لەئامێزی ساردو سڕا

بۆ پەیکەری سەهۆڵ

کرنووش نابەم