ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

 

لەبازاڕی مەی فرۆشانا 

عەوداڵی بادەی

سەر گەرمکردن بووم 

چاوەکانی

خانمی مەی گێڕ

هێندە مەستبوو

بەبێ مەی

مه‌ستی کردم 

بەپێکی دەم ولێوی 

قوم لەسەر قووم

بۆی تێ ئەکردم

بەسەر بۆڵی هێشوە ترێی

ڕەزی سینەی

تێر مەزەی کردم 

لەئامێزی ڕەنگ شەرابی خۆیا 

مەستی بادەو مەستی خەوی کردم.

ئه‌ڵمانیا ــ هانۆڤه‌ر 2019