ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

ئاسكەكەم ئاسكەكەم

ئاسكەكەی نێو برینی گەرمی ڕۆژهەڵات

تەریوی سەر پشتی لە هەزار جێ شكاوی وڵات

لە بیرمە لە ژێر باری ڕەنووی كانوونێ تۆم هێنا

ئەوەندە بچووك بووی

لە گەرمی باوەشی پڕ میهری من ون بووی

گوێم لە خورپەی دڵی تۆ ئەبوو ئەیناڵاند

لەبەر ئاگری دار بەڕوو دامنایت و نەمردی

بە شیری شیرینی مەمكان گەورەم كردی

ئاسكەكە ئاسكەكە ئاسكەكەی ڕۆژهەڵات

گەورە بووی ناو توكت پڕ ئاڵتوونی خۆر بوو

دووبارە بەهار هات گیا دای لە چۆكان

بەرهەللای پێدەشت و دۆڵەكانم كردی

تێكەلی مێگەلان بوویتەوە

بۆ تاوێری چیاو سەركانی ئاسكان چوویتەوە

تەنها مام و قەدەری تۆش تەنها راكردنە

یا لەمپەر بڕینە یا كەوتنە ناو بۆسەی مردنە

نازانم ئێستێ تۆ لە كام لوتكەو دوندی

وریابە ئاسكەكە ئاسكۆڵەی ڕۆژهەڵات

وەك چۆن كۆڕەوی قوڵینگان ئەچن و دێنەوە

هەر ئاواش ڕاوچیان ئەڕۆن و دێنەوە

بەڵام تۆ ڕابكەو هەمیشە ڕابكە

من هەموو بەهاران چاوەڕێم بێیتەوە

ئاسكەكەم ئاسكەكەم

ئاسكەكەی ڕۆژهەڵات ڕابكە تۆ هەمیشە ڕابكە