ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

موحسین ئاوارە/ تۆی بزمار و من شەبکە دار

بزمار لە دوای بزمار

چەکوشی چاو سوورکەرەوەش

لەوێوە بوەستێ

کوفر نەبوو کورد بووین

خۆ شەپکەداریش نین

ژیان ئاوا بۆمان بڕەخسێ

لە چاوەڕوانی بزمار ئاژنیندا

خۆمان بزر کەین و

هەستمان بە پێوە بوەستێ؟!

       ٭٭٭

ئەی ئێمەی کوردیش لە سولالەی ئادەم و حەوا نین

لە قوڕ دروست کرابین

بۆ هەر دەبێ ئێمە

بە پێخاوسی قوڕی خەست شل کەینەوە

دواتر خلیسک ببەین و بەربینەوە

بکەوینە نێو قوڕەکەوە

ئێوەش لێیی دەرچن بە سازان و پێکەنین و خەندەوە ؟