ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

1

فەزا سپیی و دڵیشم سپی

فەزا تەنها و دڵیشم تەنها

ئاخ من و فەزا چیمان كردووە

ئاوا سەدای نەی

دەنگی نهێنی و ئاشكرای ناڵە

لە ناخی ئێمەی گەردوون مردووە

2

دوور دوور ئەڕوانم

فەزا تا بڵێی بێدەنگ و چۆلە

هەست ئەكەم دڵم وەك ئەو فەزایە

تەنها بێدەنگیی و چۆلی تیایە

دڵێك وەك فەزا چۆل و بێدەنگ بێ‌

ئەبێ‌ ئەو دڵە چەند بە تۆ بەند بێ‌

بێ‌ تۆیی ئەبێ‌ چی بۆ هێنابێ‌

جگە لە كڵپەی ئاوری تاسە

ئەبێ‌ چۆن تارو ماری كردبێ‌

3

دەنگێ‌ لە فەزا وەك نوور هەڵئەچێ‌

بانگی تەنهایی و بێدەنگیی كەونە

دەنگێ‌ لە دڵم وەك گڕ هەڵئەچێ‌

دەنگی سووتان و ئاورو خەونە

4

فەزا وەك دڵم پڕ ئاوێنەیەو ئەتروسكێنێ‌

دڵم وەك فەزا پڕە لە هەورو ئەبروسكێنێ‌

من بە تروسكە فەزا ئەناسم

فەزا بە بروسكە دڵم ئەناسێ

5

ئێمە دوو جەستەی ناو بەفری سڕین

بە خوێنی غەیب و گەوهەری شمشێر

لە وێنەی خوداو مەجازی شیعر خزمی یەكترین

لەشكری فەزا باران و هەورە

لەشكری دڵم ئاورو ئەوین

6

فەزا پەست ئەبێ‌ باران دائەكا

ئەو وێنەی وەهمی ئەوینی نییە

تا وەكو دڵم كتێب تەی بكا

من چەند بچووكم لەناو سپپییاتی فەزای بەرینا

فەزا سەت ئەوەن لە ناو دڵی من

7

فەزا بەو بەرگی سپیپاتی خۆی

تەواوی دونیای كفن كردووە

دڵم بە گڕی ئاگراوی خۆی

تەواوی فەزای گەرم كردووە

8

ئای فەزا لە چاو دڵی گەورەی من چەند بچكۆڵەیە

من چەند بە تەنهام لە نێو گەورەیی ئەم فەزایەدا

وەك ئەستێرەیێ‌ نە مەداری خۆی ئەدۆزێتەوە

نە ئەتوانێتن بێتەوە زەوی

نە فەزا شیری هەردوو مەمكی خۆی پێ‌ ئەبەخشێتن

نە ناوی هەیە لە لەوحی خودا

ئەوین بە چەشنێ‌ بە پەرژینی گڕ بەندی كردووە

بۆیە تا هەتا لە بۆشایی كەون ئەسوڕێتەوە

9

لە نێو پانتایی ئەم فەزایەدا

من تەنها دڵم بۆ تۆ لێئەدا

كە تۆ تەنهابیت لە نێو پانتایی ئەم فەزایەدا

ئاخۆ ئەبێ‌ من چەندە تەنهابم

كە دوو جۆر تەنها ئابلۆقەی داوم

یەكیان ئەوینت ئەویتر فەزا