ئەمە بڵاوبكەوە
FaceBook  Twitter  

رۆژێک باڵندەیەک هاتە ناو حەوشەی مالی ڤالا ؛ ڤالا ویستی بیگری بەلام باڵندەکە فری گەرایەوە بۆ ناو دارستان ۰

ڤالا هەندێ گەنمی برد بەدوای کەوت چووبۆ ناو دارستان گەنمی لەسەر دەستی دانا ؛

باڵندەی بال سپی دەنووک سوور هاتە سەر دەستی ڤالا گەنمەکەی خوارد ؛

پاشان دای لە شەقەی بال ۰

دووبارە ڤالا هەندێ گەنمی لەسەر دەستی دانا باڵندەکە دووبارە هاتەوە ترسی شکا گەنمەکەی هێواش هێواش خوارد ۰

گەنمەکە تەواویش بوو باڵندەکە نەرۆیشت لە سەر دەستی ڤالا مایەوە ۰

جارێکی ترڤالا هەندێ گەنمی تری بۆ دانا باڵندەکە زۆر دڵ خۆش بوو دوای گەنم خواردن بە دەنگە خۆشەکەی ئاوازێکی زۆر خۆشی چری ۰

ڤالاش گوێی بۆ گرت و دەستی بە سەر پشتی داهێنا بوون بە دوو هاورێی بەوەفا